Loading...
Vårt parti2019-11-01T13:18:24+01:00

Ett nytt parti till Riksdagen

Trygghetspartiet erbjuder en lösningsorienterad politik grundad i fakta och väl genomförda studier.

VARFÖR TRYGGHETSPARTIET?

Varför ett nytt parti, räcker inte de vi har idag? Svaret blir otvetydigt nej!

De nuvarande partierna saknar motivation att ta sig ann de problem som uppstått i det svenska samhället. Ingen av de nuvarande riksdagspartierna är intresserade av att undanröja orättvisorna som har uppstått och som består år efter år.

Människor kan arbeta ett helt liv utan att få en pension som det går att leva drägligt på.

Sjukvården är körd i botten och behöver en rejäl omstrukturering för att fungera ordentligt.

Skolan uppfyller inte kravet på att ge eleverna kunskaper för att fungera i arbetslivet.

Nationalekonomer och andra forskare varnar för att det finns stora risker i den svenska ekonomin. Hushållens skulder växer, det handlar nästan om en fördubbling i relation till hushållens inkomst sedan 1995. Människor i utanförskap som blir hänvisade till försörjningsstöd för att överleva kommer snart att överstiga en miljon.

Sverige står alltså inför problem. Problem som någon av de etablerade partierna inte verkar ha kraft att lösa eller hantera. Det behövs alltså en ny politisk kraft i Sverige som med sin breda erfarenhet och kunskap från olika samhällssektorer kan vända den negativa utvecklingen. Trygghetspartiets medlemmar är vanligt folk med breda kompetenser som kommer från olika delar av samhället. Vi har personer från näringslivet, projektledare, poliser, skolledare, lantbrukare, jurister, sjuksköterskor m.fl, alla besjälade för att förbättra livet för befolkningen i Sverige.

ETT PARTI SOM VÅGAR PRATA OM PROBLEMEN OCH KAN ERBJUDA LÖSNINGAR

Ett samhälle är aldrig utan problem, men för att kunna arbeta fram lösningar till ett problem måste man först inse att man har ett problem. Att blunda för, eller till och med försöka tysta ned de som påtalar problemen skapar inte lösningar – tvärtom, det bygger på problemen.

  • En lösningsorienterad politik – Vi tacklar samhällets problem genom att applicera vår lösningsorienterade politik vi har grundat i väl genomförda studier.

  • Fakta, inte bara känslor – Vår värdegrund är förenad med logik och fakta.

  • All makt utgår från folket – Genom vårt unika interna poängsystem kan du som medlem se till att det vi lovar inte bara är tomma löften, utan faktiskt blir riktig politik!

VÅR VÄRDEGRUND

Trygghetspartiet arbetar för att Sverige världens tryggaste land att bo i. För att uppnå det gäller det att skapa en stenhård sammanhållning, där vi tillsammans tar itu med problemen i vårt samhälle. Vi måste vår sjukvårds nedåtgående trend och lyfta upp den till världsklass, som den en gång var. Vi måste tillsätta de resurser som krävs till Polisen och vårt rättsväsende för att kunna bura in de som väljer att skapa otrygghet i samhället. Vi måste arbeta för en seriös miljöpolitik, och verka för en ansvarsfull migration och integrationspolitik. Vi är övertygade om att vi kan få Sverige på fötter igen. Men för det så krävs din hjälp.

Vi ser ett Sverige med möjligheter. Möjligheter för dig som har bott här hela ditt liv och möjligheter för dig som precis har anlänt. Vi vill ha ett tryggt Sverige där alla som vill bidra och hjälpa till får plats, oavsett ditt kön, din sexuella läggning, din etnicitet eller din kulturella bakgrund. Alla förtjänar trygghet.

Vi har tagit oss från 0 kommuner till att finnas i hela 8 kommuner. Det är inte mycket, men det är en bra bit på vägen. Vi syns allt mer i sociala medier, i tidningar och intervjuer och på gator och torg. Många är vi och fler ska vi bli. Vi kommer inte sluta att tro på ett bättre Sverige. Ett tryggare Sverige.

Tillsammans med din hjälp lovar vi att aldrig sluta arbeta för ett bättre samhälle. Vi vill se en ordentlig Vård och Äldreomsorg som vi inte behöver skämmas för. Vi vill se ett rejält lyft av Sveriges poliskår för att underlätta deras arbete att fortsätta leverera trygghet. Vi vill se en seriös miljöpolitik, inte bara symbolism där vi kan klappa oss själva på ryggen över hur lite utsläpp vi har i Sverige – samtidigt som vi köper tysk kolkraft. Vi lovar att vi kommer göra allt i vår makt för att skapa ett sundare debattklimat i Sverige – och föra en politik som gör verklig skillnad.

POLITIKEN I KORTHET

EVENEMANG

SENASTE NYHETER

VÅRT HANDLINGSPROGRAM 2019

Läs mer om hur vi har strukturerat upp vårt arbete fram tills valet 2022.