Sverige behöver en näringspolitik som ser till behovet i landet. För att det ska kunna utvecklas framtida arbetsplatser måste gymnasieskolan ta till sig vad marknaden efterfrågar. Det är viktigt att det anordnas praktikplatser och att man arbetar med relevanta problemlösningsuppgifter under utbildningen. Det offentliga samhället och de privata företagen måste samverka för att utnyttja hela landets tillväxtpotential.

Små och mellanstora företag måste få en chans att växa. Politiska beslut kan spela en stor roll för bildandet och bevarandet av nya och gamla företag.

Teknisk och naturvetenskaplig forskning och innovation är grundpelare för fortsatt tillväxt. Det ska finnas möjlighet till stöd från samhället för utveckling och produktion.

Samverkan mellan svenska och utländska lärosäten ska uppmuntras.

Hela kedjan; från god idé till fungerande innovationssystem, riskkapital och företagsutveckling måste ha goda förutsättningar.

Sverige får inte ha högre skattetryck än omgivande länder.

Konjunktursvängningar ska motverkas av samhället. Detta för att samhället ska nå ett optimalt utnyttjande av arbetskraft och produktionsförmåga. Det är viktigt att samhället ser till att människors utbildning, sysselsättning och kompetens matchas fram till att anta konjunktursvängningarnas utmaningar.

I varje ort, kommun, län och region skall en aktiv näringspolitik föras för samhällets bästa. All misshushållning av resurser skall förebyggas.