Ett starkt och fritt kulturliv med mångfald och kvalitet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Det bidrar till att göra staden till en attraktiv plats att leva och bo på. Med stöd till en rik och varierad kulturverksamhet vill vi främja människors möjlighet att ta del av kultur. Genom satsningar på kultur främjas demokrati, delaktighet och social gemenskap.

Prioriterade målgrupper är barn, unga och äldre.

Barn och unga ska få uppleva kultur FÖR barn, teater, musik, konst, film, dans, litteratur i sin dagliga verksamhet i förskola och skola.
Det egna skapandet – Kultur AV barn, möjlighet till eget skapande i olika estetiska uttrycksformer är av stor vikt för barns utveckling och förståelse för det samhälle de lever i. Tillgång till plats i kommunala kulturskolan ska motsvara efterfrågan.

För det livslånga, livsvida lärandet har tillgång till bibliotek stor betydelse. Därför bör öppettider på biblioteken och tillgång till biblioteksservice på äldreboenden eller genom bokbuss ses över.
Den sociala biblioteksverksamhet – ”Boken Kommer” för äldre och funktionsnedsatta som inte kan ta sig till bibliotek själva ska motsvara efterfrågan.
Etablering av särskilda kulturklasser skall uppmuntras i såväl grundskola som gymnasieskola.

Kommunal musikskola skall kunna erbjudas alla elever. Den kommunala musikskolan ska vara så dimensionerad att elever ska bli garanterad plats inom ett år.

Uppsökande kommunal musikutbildning: I de bostadsområden, där de sociala förhållandena är sådana att föräldrarna inte kan prioritera deltagande i kommunal musikskola, skall det erbjudas musikalisk upplevelse, verksamhet, typ ”El Sistema”.

Alla skolelever ska minst tre gånger under sin grundskoletid erbjudas besök på en professionell teater. Ett alternativ kan vara uppsökande teater av en professionell teatergrupp.

Alla skolelever ska någon gång under sin grundskoletid uppleva en vernissage. Efter visningen skulle det tas upp i skolan och diskutera hur vernissagen hade upplevts och vad man mest blev påverkad av. Ett besök på en teater borde också finnas på skolschemat.

Det är stor brist på orkestermusiker. Därför behövs särskilda satsningar för att främja orkesterverksamheten. Instrumenthyra och hyra av repetitionslokal bör subventioneras av antingen kommunen eller staten.

SvT och Sveriges Radio har också ett ansvar för att föra ut god musik till lyssnarna. I dagsläget ser vi nästan endast gitarrer och trummor om SvT skulle ha något musikinslag. Mer variation i instrumenteringen behövs för att ungdomar ska kunna upptäcka klangen av andra instrument och bli intresserade av att spela exempelvis oboe, fagott, trumpet eller bastuba. Fler underhållningsprogram med större orkestrar som spelar lätt underhållningsmusik (det finns många fina arrangemang med ABBA- låtar, latinamerikansk musik m.m.) hade kanske ökat allmänhetens intresse av att lära sig spela ett instrument.

Tillgång till mötesplatser för äldre med ett rikt och varierat utbud av kultur -och föreningsverksamhet kan motverka känsla av ensamhet och isolering.
Vi vill verka för tillgång till Mötesplatser där äldre kan ta del av kulturverksamhet och dela upplevelser gemenskap.  Vi vill verka för att kulturverksamhet ska erbjudas miljöer där äldre vistas eller bor.