VÅR VISION FÖR SVERIGE

TRYGGHETSPARTIET skapades ur idén att alla i Sverige ska ha trygghet. I ekonomi, hem, arbete och samhälle.

Tre av våra ledord pragmatism, humanism och demokrati. För oss är det viktigt att makten ligger hos folket, inte hos oss som politiker. Den politik vi för är således väl genomtänkta, inte sällan helt baserade på resultatet från väl genomförda studier, logik och fakta. Politiken i Sverige har länge fokuserat på att ”släcka bränder”, det vill vi ändra på genom att satsa på en mer ekonomiskt hållbar politik – inte kortsiktiga lösningar och valfläsk.

Framför allt så vill vi vara så tydliga som möjligt med att vi står för vår politik – oavsett hur de politiska vindarna blåser i Sverige. Vi ställer oss inte till höger eller vänster, utan ser oss som ett mittenparti. Politiken idag är inte röd eller blå – den är lila.

Vård & Omsorg

Vi vill att Vård & Omsorg ska vara tillgängligt i hela Sverige. Det är viktigt för oss att vården får de resurser den behöver – med en betydligt mindre administration och att vårdpersonal får en bra och hållbar arbetsmiljö med schyssta villkor, löner och goda förutsättningar för personlig utveckling.

Äldreomsorg

Vi vill ha en äldreomsorg som faktiskt fungerar – som erbjuder aktiviteter och sysselsättning, arbetar mot ensamhet och isolering. Vi vill sätta krav på leverantörerna för mat och hemtjänst och att alla över fyllda 80 år ska vara garanterade en plats på ett ålderdomshem.

Polis & Rättsväsende

Polisen ska vara statlig och bli mer tillgänglig. Vi vill se en synlig och närvarande polis i alla kommuner, inte bara de stora städerna. Genom att ta vara på kompetenser och tillsätta ökade resurser kommer vi att arbeta för att göra Sverige till ett av världens tryggaste länder igen.

Invandring & Integration

Asylrätten ska gälla riktiga flyktingar, inte de som vill söka sig ett ett bättre land att bo i. Det är upp till hela Sverige att ta hand om nyanlända, inte bara de stora städerna. Nyanlända ska tilldelas information om Sveriges lagar och normer.

Försvar & Samhällsberedskap

Vi vill ha en tvådelad beredskapsplikt (militär och civil) för alla ungdomar mellan 18-25 år där vi stärker vår samhällsberedskap med insatser som miljövård, brandberedskap eller omsorgsverksamhet.

Ekonomipolitik

Staten ska inte äga några riskkapitalbolag, men kan vara delägare i aktiebolag som främjar infrastruktur, forskning, försvars eller vård & omsorg. Bistånd till andra länder ska kraftigt begränsas och istället tilldelas svensk välfärd.

STÖD OSS

Ge en Gåva

KÄMPA MED OSS

Bli Medlem