Hej, vi verkar inom Höör för Trygghetspartiet.


P.O.Steffert, Holger Brede och Sven Pettersson ordförande
(från vänster till höger).

Sven Pettersson, Ordförande
Mobiltelefon: 072-702 72 24
E-post: Klicka här

 

Från och med den 15 augusti finns vi på torget i Höör, sidan om valbodarna.

Klicka här för vår folder för Trygghetspartiet Höör.

Klicka här för vår flyer för Trygghetspartiet Höör.

Vårt lokala handlingsprogram: 

Trygghetspartiet är ett politiskt parti för alla åldrar. Det är pragmatiskt, humanistiskt och demokratiskt. Vi tror på ett solidariskt samhälle och vi värnar om välfärd och trygghet.

Tryggheten i samhället måste öka.
Så kallade vardagsbrott skrivs av utan åtgärd. Polisen är alltmer osynlig. De sexuella övergreppen ökar. Ett sätt att motarbeta detta är att införa jourdomstolar. Gärningsmän som grips i samband med brottet, ska rannsakas och dömas inom ett par dagar. Straffen ska avtjänas omedelbart för att man ska uppnå en pedagogisk effekt och för att skydda invånarna. Vanligt folk skall kunna vistas ute utan rädslor.

Grundavdrag för alla
Vi vill införa ett grundavdrag, för alla. Det ska motsvara beloppet för fattigdomsgräns enligt EU:s normer. Det innebär att det blir lättare att leva på sin lön och sin pension.

Vår politik syftar till att denna fråga skall besvaras innan beslut tas i kommunen: är detta bra för Höörs invånare?
Hela Höör skall kunna leva både tätort och landsbygd. VA utbyggnaden är ett typiskt exempel hur man missat ekonomi, miljö och vad ny teknik kan åstadkomma för att göra saker och ting bättre för den enskilde medborgaren. Samma sak gäller för VA taxor mot företagen. Fantasidebiteringar om framtida utnyttjande kan inte styra dagens taxor. VA betalas efter utnyttjande just nu per kubikmeter.

Ekonomi
Återställa en ekonomi i balans och minskade politiska kostnaderna som den senaste valperioden skenat till för alldeles för höga nivåer.

Äldrepolitik
Äldreboenden, vårdboenden och nya idéer kring boende.
a. Inga riskkapitalbolag som är utlandsbaserade ska komma ifråga som entreprenörer.
b. Trygghetskrav: uppföljning av läkemedel, tillräcklig tillsyn, tillräcklig omsorg, tillräckligt med mat, friskvård
c. Trivselkrav: Trevlig matsituation, trivsamt boende, trevliga aktiviteter, sociala behov tillgodoses.
d. Dementa och friska ska inte blandas på avdelningarna.
e. Nytt tänk kring trygghetsboende för dem som önskar; grupp eller gemenskapsboende.
f. Tid för utevistelse och gemenskap vid måltider.

Skolpolitik
Vi vill ha en huvudman för skolorna, staten, och sedan skall kommunen fungera som serviceorgan för lokaler och och kringutrustning.
Mindre grupper i skolan framför allt i de lägre åldrarna då man formas som individ.
Hjälp till de med svårigheter och utmaningar för dem som kräver detta.

Boende
Skapa förutsättningar för breddad bostadsbyggverksamhet av alla typer.

Kultur
Riv både silon och kvarnen till förmån för mer boende.