Skåne, regionalt program

Regionen har alltför många, ofta självpåtagna, uppgifter. De ska ses över och renodlas. Administrationen ska minska.

Infrastrukturen
Motorvägarna måste byggas ut och göras trefiliga. Banverket ska ersätta skador och förseningar som uppstår på grund av bristande underhåll i järnvägsnätet i Skåne. Järnvägsunderhållet ska säkras. En höghastighetsbana ska byggas ut för persontrafik. Ny teknik ska användas vid framdrift och konstruktion. Vi förordar en lösning av monorailtyp på en upphöjd bana. Godstågen skall gå på de gamla spåren.

Energiförsörjning
Vindkraften ska inte byggas ut ytterligare, I stället ska man, vid behov, satsa på solceller.

Sjukvården ska ses över
Sjukvården i Skåne är en katastrof. Det fordras en radikal förändring. Man måste ha en organisation som lyssnar på verksamheten och på invånarna. På sikt skall närsjukhus kommunaliseras och universitetssjukhus förstatligas.

Prioriterade områden på regional nivå:
Landstinget läggs ner. Sjukvården förstatligas och kommunaliseras.
Munnen är en del av kroppen. Tandvård och sjukvård ska kosta samma.
Ögonen är också en del av kroppen. Standardglas skall tillhandahållas gratis.
Det ska finnas en bemannad polisstation i alla kommuner. Det skall finnas en polisstyrelse i alla kommuner som tillsammans med poliserna diskuterar prioriterade insatser.