Här hittar du ett urval av artiklar, insändare m.m. som publicerats i olika media om Trygghetspartiet.
”Dyra lärpengar om VAS”
Apropå HN:s (Hallands Nyheters) granskning av regionens journalsystem VAS.
”Vad var det jag sa”, en enkel klyscha, lätt att ta till lite då och då? I bland har det dock en verklig bärighet på den uppstådda situationen, i detta avseende på inköp av VAS – ett misslyckat vårdadminstrativt system som inköptes från Norrbotten år 2008 och som kostat hallänningarna miljonbelopp. …
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallands Nyheter den 10 december 2018.

”Lagstiftning påverkar äldres möjligheter”
Replik – Svar till Samrådsgruppen SPF Seniorerna i Halmstad, 29/8. Visst kan lagstiftning bidra till att äldre kan få leva som andra och begränsa ensamhet. En stor del av äldres möjligheter och hinder i vardagslivet hänger på hur lagstiftningen utformats. Ofta används personens ålder för sämre levnadsvillkor. Det är viktigt att lösa villkoren för äldres personliga assistans, genom att även äldre 65 + omfattas…
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallandsposten den 3 september 2018.

”Anställ barnmorskor inom äldreomsorgen”
Äldre kvinnor med inkontinens måste få ett bättre stöd. Det är inte alls självklart att äldre kvinnor ska ha problem med urinläckage. Alla måste ha rätt till en medicinsk utredning om man kissar på sig – oberoende av ålder…..
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallandsposten den 30 augusti 2018.

”Tydligen lätt att glömma alla samtal och artiklar”
Kommentar till Mankell (M) som den 10/8 replikerar på min artikel ”Behovet av äldreboende finns kvar”, 6/8, som var ett stöd till en tidigare artikel med rubrik ” Nytt äldreboende i Getinge”. Att en politiker, ordförande i nämnd använder en replik i HP till ett personligt påhopp med ord som ”illaluktande metod, lögner, brist på sunt förnuft, desperat försök, att sprida osanningar, utspel och misskreditera” skakar om trovärdigheten i din replik….
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallandsposten den 14 augusti 2018.

”Stympning av ekonomiska skäl”
Vård. Ska vi behöva ta bort en kroppsdel för att den blivit för dyr att behandla. ”Nej men så är det väl inte” tänker de flesta. Jo just så är det när det gäller munnens hälsa och tänderna som behöver lagas/behandlas. Ett stort antal vuxna tvingas i dag att ta bort tänder av ekonomiska skäl då de inte har råd att gå till tandläkaren…
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallands Nyheter den 9 april 2018.

”Övertro att alla vill bo kvar”
Det finns en övertro på att äldre vill bo kvar hemma. Det anser politikern Ingeborg Oléni, som reagerar över att Laholms kommun just nu utreder om två av kommunens äldreboenden ska få finnas kvar. – Det är en trend som är direkt oförskämd mot äldre människor, säger Ingeborg Oléni, ordförande i Trygghetspartiet i Laholm…
LÄS ARTIKELN som publicerades i Laholms tidning den 7 februari 2018.

”Så löser vi vårdkrisen”
När vi i Trygghetspartiet frågar personalen så får vi svaren: arbetsmiljön, den orimliga arbetsbelastningen, tröttheten, det enorma ansvaret och arbetstiderna i förhållande till lön. Frågar vi patienterna är det oro för att bli sämre i väntan på behandling. Anhöriga oroar sig för att deras make eller mor blir utskriven utan adekvat planering…
LÄS INSÄNDAREN  av Birger Nilsson och Bertil Andersson i Lokaltidningen den 24 januari 2018.

”Vi pensionärer har ingen anledning att jubla”
Hittills har statsministern, finansministern, samordnings- och energiministern, gymnasie- och kunskapslyftsministern samt EU- och handelsministern informerat om att de kommer att besöka olika PRO-föreningar i landet för att delta i körsång eller spela boule med pensionärerna. Naturligtvis ska det ätas tårta också vid besöken, vilka syftar till att regeringen ska berätta hur duktig den har varit som nu sänker den orättvisa beskattningen av pensioner..
LÄS INSÄNDAREN av Bertil Andersson i Sydsvenskan den 19 januari 2018.

”Hög tid att skrota New public management”
Det är hög tid att skrota NPM – New Public Management. Vi har under ett antal år sett hur välfärden blir alltmer urholkad och att den fungerar allt sämre. Med välfärd menar jag i det här fallet, sjukvård, omsorg, äldreomsorg, polisväsende och kommunikationer. Inom samtliga områden fallerar det å det grövsta…
LÄS INSÄNDAREN av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 18 november 2017.

”Vi äldre måste föra vår egen talan”
Ett värdigt liv på äldre dar. Detta är vår enda chans! Vi pensionärer måste ta plats i de politiskt beslutande församlingarna för att föra vår egen talan…
LÄS INSÄNDAREN av Erling Hansen i Blekinge Läns Tidning den 17 november 2017.

”Pensionärer måste göra sin röst hörd”
Detta är vår enda chans!
Vi pensionärer måste ta plats i de politiskt beslutande församlingarna för att föra vår egen talan. Vi är inte omyndigförklarade för att vi har blivit pensionärer…
LÄS INSÄNDAREN av Erling Hansen i Kristianstadbladet den 15 november 2017.

”Hästtänket om gemenskap skulle kunna passa för människor med”
Gemenskap. Ålderdomshem för hästar! Rubrik i tv-morgon. Under inslaget gavs många lovord för möjligheten att hästar får leva tillsammans med andra hästar under sitt äldre liv. ”En häst trivs med att ha andra omkring sig”…
LÄS INSÄNDAREN av Ingeborg Oléni som publicerades i Hallandsposten den 16 oktober 2017.

”Grundlagsändring krävs för att stoppa Nordfront”
Det säges att Nordfronts demonstrationer är sanktionerade i grundlagen. Kanske är det så. I yttrandefrihetslagen står det att i princip alla får yttra sig om i princip vad som helst…
LÄS KRÖNIKA av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 14 oktober 2017.

”Låt yrkesmännen vara yrkesmän”
Som grund till välfärden räknas en god skola, en bra polis, en god omsorg och en god sjukvård. Man måste vara svensk medborgare för att ha rätt att fullt ut ta del av den svenska välfärden...
LÄS DEBATTINLÄGG av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 23 september 2017.

”Fler bostäder genom sänkta flyttskatter”
Bostadsbristen och prisökningarna motverkas bäst genom att slopa reavinst- och uppskovsskatten vid bostadsförsäljningar. Bostadsmarknaden behöver flyttkedjorna, skriver Lennart Nilsson vid lokala Trygghetspartiet i Malmö…
LÄS INSÄNDAREN av Lennart Nilsson i Kvällsposten den 8 augusti 2017.

”Det får inte förekomma diskriminering av landets pensionärer”
Tommy Perchun (Sydsvenskan 13/4) har verkligen analyserat den ekonomiska situationen för en del av landets pensionärer. Vad som kan tilläggas är att regeringen nu går ut och skryter med att skatten på pensioner kommer att sänkas. Detta är verkligen en sanning med modifikation!…
LÄS INSÄNDAREN av Bertil Andersson i Sydsvenskan den 21 april 2017