Vi har nu den stora glädjen att meddela: Laholm har startat upp en ny förening efter att den förra lämnade Trygghespartiet i Laholm. De är enligt beslut i partistyrelsen fullvärdiga medlemmar i
Trygghetspartiet.

Som ny ordförande för Trygghetspartiet i Laholm välkomnar vi Sven-Erik Vänneå!

Trygghetpartiet önskar er välkomna och lycka till i ert framtida politiska arbete.