Vårt land är i kris – men det kommer inte att vara för evigt.

Vi får oändligt med information om Coronasmitta dygnet runt, i alla media. Vårt land är i kris på många sätt, inte bara ur ett hälsoperspektiv. Myndigheterna gör sitt bästa för att skapa lösningar. Det blir ofta med kort framförhållning, men det fungerar ännu relativt väl. Ännu har vi en relativt lugn och trygg tillvaro i samhället, om än med stor oro för sig själv, sina nära och kära och för hur samhället ska kunna återhämta sig. Andra länder har sina enorma svårigheter, och sina olika lösningar. I nuläget kan ingen veta vilket som är rätt väg att gå för att bekämpa pandemin.

Trygghetspartiet ser med tacksamhet att våra folkvalda företrädare i regering och riksdag kan enas i denna svåra tid, och att politiska olikheter får stå något tillbaka för stunden. En gemensam vilja att lösa frågor här och nu, och komma till snabba beslut efter diskussion tycks finnas.

Vi kan inte veta när vi och samhället kan återgå till ett normalt tillstånd igen, men vi kan ana att det normala kommer att vara förändrat i sina grundvalar.

När den tiden kommer vill Trygghetspartiet att en grundlig genomgång görs. En genomgång av vad som skett på olika nivåer i samhället, inom olika myndigheter, kommuner och inom regioner. Vilka beslut har tagits och vad blev resultatet?. Det måste komma fram vad som fungerat bra och vad som varit svårast. Framförallt – varför har det varit svårt? Saknas beredskap inför kriser? Saknas utrustning? Finns det bristfälliga kommunikationsvägar mellan olika enheter? Vad har saknats, och hur bygger vi upp det igen?

Att bygga upp efter en kris tar lång tid, och kräver mycket arbete och eftertanke. Vi måste ändå göra det för att stå bättre rustade inför nästa händelse som skakar om hela samhället. För det kommer att hända, vi vet bara inte när eller på vilket sätt.
Vi måste göra det för att vi värnar om vårt land, vårt demokratiska styre och om alla de människor som lever och bor här.

Nu kan vi bara se tiden an, och följa de råd och rekommendationer som finns för att förhindra smittspridning. Det är fullt möjligt att det kommer hårdare restriktioner, och vi måste lita på andra och på oss själva.

Var och en av oss måste nu inse allvaret. Vi måste göra det vi kan och har gemensam skyldighet att göra, för att kunna lägga denna svåra tid bakom oss så snabbt som möjligt.

Efter den här tiden kommer en ny tid, när vi ska skapa det nya normala.

Var rädda om varandra, ta hand om er och tänk på att just ditt eget agerande kan underlätta eller försvåra för andra.

Trygghetspartiet vill rikta ett stort tack till alla som kämpar på olika sätt, i stort som i smått.

 

 

Vänligen

Gary Krabb, Partiordförande Trygghetspartiet