Hej på er!

Vi har följt utvecklingen av Covid19, ”coronaviruset”, och dess påverkan på Sverige. Eftersom situationen är som den är har styrelsen tagit beslutet att skjuta upp årstsämman för 2020. Nytt datum kommer senare när vi vet mer och är mycket beroende på hur snabbt Sverige får kontroll över influensaviruset.

Beslutet togs av styrelsen i veckan med våra medlemmars hälsa som utgångspunkt. Då vi har medlemmar som är i riskgruppen för att bli allvarligt sjuka vill vi inte riskera en större sammankomst, och väljer således att skjuta upp årsstämman.

Mer information och nytt datum kommer snart.