Varför ett nytt parti, räcker inte de vi har i dag? Svaret blir otvetydigt nej!

De nuvarande partierna saknar motivation att ta sig an de problem som har uppstått i det svenska samhället. Ingen av de nuvarande riksdagspartierna är intresserade av att undanröja orättvisorna som har uppstått och som består år efter år.

Människor kan arbeta ett helt liv utan att få en pension som det går att leva drägligt på.

Sjukvården är körd i botten och behöver en rejäl omstrukturering för att fungera ordentligt.

Skolan uppfyller inte kravet på att ge eleverna kunskaper för att kunna fungera i arbetslivet.

Näringslivet behöver bättre villkor för att kunna konkurrera med utländska företag och ge sysselsättning åt alla dem som nu går arbetslösa.

Nationalekonomer och andra forskare varnar för att det finns stora risker i den svenska ekonomin. Hushållens skulder växer, det handlar nästan om en fördubbling i relation till hushållens inkomst sedan 1995. Människor i utanförskap som blir hänvisade till försörjningsstöd för att överleva kommer snart att överstiga en miljon.