Trygghetspartiet är ett politiskt parti för alla åldrar. Det är pragmatiskt, humanistiskt och demokratiskt. Vi tror på ett solidariskt samhälle och vi värnar om välfärd och trygghet.

Tryggheten i samhället måste öka!
Bilbränder skrämmer invånare. Så kallade vardagsbrott skrivs av utan åtgärd. Polisen är alltmer osynlig. De sexuella övergreppen ökar lavinartat. Ett sätt att motarbeta detta är att införa jourdomstolar. Gärningsmän som grips i samband med brottet, ska rannsakas och dömas inom ett par dagar. Straffen ska avtjänas omedelbart för att man ska uppnå en pedagogisk effekt och för att skydda invånarna. Busarna måste bort från gator och torg.

Grundavdrag för alla!
Vi vill införa ett grundavdrag, för alla. Det ska motsvara beloppet för fattigdoms gräns enligt EU:s normer. Det innebär att det blir lättare att leva på sin lön och sin pension.

Vi vill införa värnplikt
Vi vill införa värnplikt i en social och en militär gren. Den sociala grenen skall fokusera på samhällsinsatser inom utsatta områden såväl nationellt som internationellt.

En bättre skola
Skolan är inte tillräckligt bra, skolan skall förstatligas! Skolornas resultat är alltför dåligt och ojämnt fördelat. Kommunerna har inte längre något förtroende som skolhuvudman. Alltför många ”förståsigpåare” i kommunerna har plottrat med skolan. Skolans undervisning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Rektorerna ska vara ansvariga för skolan inför skolverket. Kommunernas uppgift ska begränsas till att se till att skolan har tillräckliga resurser och att man har moderna och ändamålsenliga lokaler. Vi vill att eleverna rör sig i skolan varje dag. Fysisk aktivitet är positiv för inlärning. Humanism, social kompetens och demokrati ska finnas på schemat.

Lokala producenter
Producenter i närmiljön bör kunna gynnas vid kommunala upphandlingar. Alla kommunala institutioner i Sverige bör kunna erbjuda närodlad mat till sina gäster. Närproducerad mat gynnar miljön på grund av kortare transporter, gynnar de lokala producenterna och bygden samt är en större garant för en friskare och fräschare produkt.

Några regionala frågor
Regionens uppgifter måste ses över!
Regionen har alltför många, ofta självpåtagna, uppgifter. De ska ses över och renodlas. Administrationen ska minska.

Organisera om Region Skåne!
Region Skåne missköter sina uppgifter. Sjukvården fungerar inte. Väntetiderna på akuten är orimliga. Antalet vårdplatser är alldeles för få. Vårdpersonalens arbetsförhållanden är usla. Väntetider på operation är katastrofala. Sjukvården sköts så dåligt så att det måste bli en omstart. Regionen har blivit en födkrok för politiker och högre tjänstemän. Verksamheten har inte längre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Infrastrukturen
Motorvägarna måste byggas ut och göras trefiliga. Järnvägsunderhållet måste prioriteras.

Energiförsörjning
Vindkraften ska inte byggas ut ytterligare i Skåne. Vindkraftverken är i sig miljöförstörande och oekonomiska. istället ska man, vid behov, satsa på solceller, samt ge bidrag o lån för personligt nyttjande.