Trygghetspartiet kräver

Rätt till äldreboende. Alla som fyllt 80 år ska ha lagstadgad rätt till ett äldreboende, utan någon behovsprövning. Kommunerna ska ha skyldighet att planera så att alla äldre som vill ha en ökad trygghet i sitt boende skall kunna få det i olika former med olika servicegrad. Särskilda avdelningar med specialutbildad personal ska finnas för dementa. Dementa och mentalt friska ska inte blandas.

Alla äldreboende skall ha tillgång till en geriatriker, specialist på åldrande, som regelbundet kontrollerar de äldres hälsa, vikt och mediciner.

Att få åldras tillsammans. De par som vill fortsätta att leva tillsammans, även om en av dem hamnar på äldreboende, ska kunna göra det. Frikostig tillämpning av socialtjänstlagen ska gälla.

Maten är viktig. Oavsett vilket boende som äldre med omsorgsbehov har, ska de ha rätt till en god och näringsriktig mat. Maten ska om möjligt tillagas på boendet. De boende ska ha möjlighet att vara delaktiga i planering av matsedel. De ska, om de vill, få möjlighet att delta i tillagningen. Maten skall kunna vara närproducerad och närodlad. Det är viktigt med en trevlig inramning och måltidssituation. Måltiden ska vara dagens höjdpunkt.

Tänderna är en del av kroppen. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till läkaren. Sjukvårdstaxa ska gälla för alla över 65 år.

Anhörigstöd. De som vårdar och tar hand om anhöriga i hemmet ska ha möjlighet till avlastning. Det ska finnas korttidsboende som kan fungera som avlastning till anhöriga.

Aktiviteter. De som bor på äldreboende skall stimuleras till aktivitet och sysselsättning. Alla gamla ska ha möjlighet att komma ut i friska luften åtminstone varannan dag. Kostnader för friskvårdande aktiviteter ska kunna minimeras genom att man inför ett friskvårdsavdrag för alla över 65 år.