Trygghetspartiet Malmö arbetar för:

Sjukvård
Sjukhus och vårdcentraler måste vara attraktiva arbetsplatser, med hög patientsäkerhet, kvalité och effektivitet. Privata alternativ skall uppmuntras för att öka patienternas valfrihet.

Patienter som inte anlitar sjuktransport skall bli ersatta för parkeringskostnad.

Transporter
Äldre som uppnått 75 år skall ha gratis tillgång till Skånetrafiken inom Malmö.

Resor under lågtrafik med Skånetrafiken till halvt pris för pensionärer.

P-avgift skall inte finnas i ytterområde, endast de allra centralaste delarna av staden skall utrustas med P-automater. I övrigt skall P-skiva eller fri parkering gälla. I Limhamn skall i största möjliga mån ha fri parkering. Gör gågata av Södra förstadsgatan mellan Triangeln och Möllan.

Boende
Antalet platser i särskilda boenden ökas så att trycket på anhöriga minskas.

Personer över 85 år skall utan prövning vara berättigade till särskilt boende.

Slopande av reavinstskatten på bostadsförsäljningar skulle frigöra fler bostäder än nybyggnationen.

Migration
Stoppa mottagandet av asylsökande och invandrare till Malmö. EBO-lagen slopas eller förändras och anhöriginvandringen begränsas.

Trygghet
Fler poliser som är synliga och mer kameraövervakning på Malmös gator och torg.

Nolltolerans mot alla slags brott införs. Krafttag tas mot bedrägerier, rån och annan brottslighet, när den riktas mot äldre.

Skolan
Vi är inte nöjda med kommunens arbete med skolan. Skolan skulle må bättre av att förstatligas. Möjligheter ska finnas för invandrare att gå extra år för att nå upp till den standard som krävs i de olika årskurserna.

Gymnastik skall schemaläggas minst två gånger i veckan.

Social kompetens och demokrati skall finnas på schemat.

Avskaffa stadsdelsområdena

Äldreombudsman inrättas även i Malmö

Närodlat skall prioriteras inom kommunal matlagning