Lund

Lunds Universitet

Hej, här i Lund är det jag som verkar för Trygghetspartiet.

Ordförande. Bertil Andersson
070-518 10 26
bertil@trygghetspartiet.se

1-Bertil A   Lunds lokala politik hittar du här