Skåne

Skåne, regionalt program

Regionen har alltför många, ofta självpåtagna, uppgifter. De ska ses över och renodlas. Administrationen ska minska.

Infrastrukturen
Motorvägarna måste byggas ut och göras trefiliga. Banverket ska ersätta skador och förseningar som uppstår på grund av bristande underhåll i järnvägsnätet i Skåne. Järnvägsunderhållet ska säkras. En höghastighetsbana ska byggas ut för persontrafik. Ny teknik ska användas vid framdrift och konstruktion. Vi förordar en lösning av monorailtyp på en upphöjd bana. Godstågen skall gå på de gamla spåren.

Energiförsörjning
Vindkraften ska inte byggas ut ytterligare, I stället ska man, vid behov, satsa på solceller.

Sjukvården ska ses över
Sjukvården i Skåne är en katastrof. Det fordras en radikal förändring. Man måste ha en organisation som lyssnar på verksamheten och på invånarna. På sikt skall närsjukhus kommunaliseras och universitetssjukhus förstatligas.