Vi hoppas att Ni upplever att vi är ett parti som Ni känner sympati för och att Ni vill stödja oss i vårt arbete.
Ditt medlemskap i Trygghetspartiet blir vår styrka i arbetet att stärka individen och göra Norrköping mer humanistiskt, attraktivt och miljövänligt. Om Du vill vara med och utveckla trygghetspartiet och Norrköpings Kommun, så är du välkommen som medlem hos oss.
Har Ni vidare frågor eller vill Ni träffa någon av oss kan Ni kontakta vår lokalavdelning på följande sätt;
Mobiltelefon:073- 528 39 63 , E-post: Klicka här

Din röst vår styrka            Vårt handlingsprogram 2018-2022