Insändare 21 april 2017

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-maste-sluta-raljera-och-borja-diskutera-pa-allvar/

Anna Carin Söderhielm :

När svenskarna pratar invandring och migration misstolkar vi varandra i större utsträckning än vi är medvetna om. Vi måste sluta generalisera och raljera om vi ska kunna åstadkomma ett önskvärt samhälle för alla. Några är rädda för att rasister ska förstöra Sverige. Andra är rädda för att det politiskt korrekta etablissemanget ska förstöra Sverige. Somliga är rädda för att terrorister ska förstöra Sverige. En del är rädda för att muslimer i allmänhet ska förstöra Sverige. Jag tror inte att något av det kommer att hända, men jag har stor förståelse för rädsla för terrorister, för kriminalitet, för skev kvinnosyn, för hederskultur, för hat, för rasism, för intolerans och för naivitet.

Majoriteten invandrare är vettiga människor precis som de flesta av oss infödda är. Och många ”Sverigevänner” är inte rasister, utan människor som är oroliga över att det svenska samhället alltmer ska börja likna de länder som människor flyr ifrån.

Vi behöver diskutera problem öppet och sakligt utifrån fakta, annars växer misstro och frustration istället för tillit. Vi behöver också synliggöra sådant som är bra och fungerar. Berättelserna om det som är positivt behöver också plats.

Med all den klokhet och kompetens som finns i det här landet är jag övertygad om att vi kan fixa det. Tillsammans”.………..

Bästa Anna Carin,

Din text utstrålar all den välvilja som kan sägas vara essensen av den svenskhet och det folk som under många år förmått bygga upp och leva i ett folkhem med trygghet och välfärd.

Men du får ursäkta Anna Carin;
 Jag måste vara ärlig och säga rakt ut att texten därtill vittnar om ett stort mått av – kärleksfull och sympatisk, men inte desto mindre – naivitet.          Den ”utmaning” – läs problemen – som du avhandlar gäller i verkligheten ingalunda enbart huruvida ett antal individer, ibland större grupper, ska kunna införlivas och fungera i samförstånd med oss svenskar.                        Det är helt orealistiskt att tro att vi ska ”fixa” det vi nu står inför med sådan ”social ingenjörskonst” – sedan en tid kallat ”integrationspolitik”                     – som vi tidigare i det homogena Sverige utvecklade ett Folkhem medelst.       Vi står inför ett ”makroproblem” av sociologiskt-politiskt slag där senare års massinvandring dels medför en befolkningsutveckling/förändring som är gigantisk, dels en förvandling av religiöst, kulturellt, etniskt, språkligt och socialt slag som vi definitivt kommer att förlora kontrollen över och som kommer att leda till kaos och sammanbrott för vår nation.                           Inom några få decennier lär vi ha samma dysfunktionella samhälle som idag råder i Mellanöstern och Afrika. Med tillhörande konflikter och krig! 
Detta under förutsättning att de styrande inte vänder 180 grader gällande asyl- och invandringspolitiken! 
Bästa Anna Carin, ta ett steg tillbaka och betrakta hur det ser ut i vår omvärld. Närmare bestämt i tredje världen. Där står redan idag flera hundra miljoner människor i begrepp att snarast möjligt ta sig till Europa – och Sverige. Det senare målet på grund av vår hitintills extremt ”generösa” hantering av immigranter av olika slag. Utan tvivel kommer i accelererande takt ytterligare någon miljard av de människor som – i jämförelse med Sverige – lever i stor fattigdom och med sociala och politiska konflikter, att ha Europa och det nordliga ”välfärdslandet” Sverige som mål för sin emigration. Utvecklingen av kommunikationerna – inte minst de som ger information via mobiler, internet och TV om hur livet ser ut på andra sidan jordklotet – medför oundvikligen att man också gör allt för att hitta de vägar och transportsystem som kan möjliggöra migrationen. 
Således Anna Carin, är vi idag ställda inför frågan huruvida vi ska prioritera ”generositet” och ”solidaritet” genom att fortsätta ta emot hågade migranter i Sverige, eller om vi i första hand ska ta ansvar för vår egen överlevnad – såväl svensken som folkslag, som en fungerande nation.                                              För att därefter i möjligaste mån ge hjälp-till-självhjälp för de drygt 3-4 miljarder människor som bäst behöver det – och för att dessa på plats ska kunna utveckla sina egna hemländer. För mig är valet enkelt av flera skäl;
Dels har vi störst ansvar för våra egna barns o barnbarns överlevnad. Dels gör vi ingen som helst nytta för vår omvärld om vi istället låter Sverige gå under på grund av en politik byggd på ansvarslös ”välvilja”. 
Apropå begreppen som du nämner i din text: Ovanstående ståndpunkter är ingalunda ”rasism”, menar jag. Det är i sanningens namn något helt annat. Nämligen realism.

Inhämtat av lars@trygghetspartiet.se

Vårt Land  Vårt Land

Vi känner vrede när vi tar del av Stockholms stadsmissions rapport till våra politiker i riksdagen. I huvudstaden växer en ny grupp hemlösa pensionärer, vars pension inte ens räcker till det mest nödvändiga. 

                                           Hur kunde det bli så här i Sverige? 

Antalet pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns har nästan fördubblats sedan 2006. Bland dem finns drygt 150 000 kvinnor vars situation har blivit allt värre. 

Begreppet fattigpensionär är inte vackert, men en realitet i Sverige 2017.

                                                     Det är en skam!

För att på allvar tvinga fram ett rättvisare pensionssystem finns bara en väg att gå:            

                        Att beröva riksdagspartierna röster vid valet 2018.

Dessa ska i stället läggas på pensionärernas politiska parti, Trygghetspartiet, som idag har medlemmar över hela landet, välkommen även Du, att gå in på vår hemsida, och anmäl Dig, så vi kan få egna representanter i kommuner och riksdag.

                           Vi är beredda att slåss för en förändring.

Allt fler pensionärer söker sig till Stadsmissionens äldrecenter på Kungsholmen i Stockholm. Det är människor som levt ett rättfärdigt och arbetsamt liv, men som nu har så låg pension att de inte klarar hyra, sjukvård och mat.

2014 kom 3 000 fattigpensionärer till äldrecentret för att få sig en lunch. Nu är siffran upp i 11 000, enligt Ann-Chi Svensson, Äldreombud på Stockholms, stadsmission.

– Det är beklämmande. Jag har jobbat med äldre i flera år, men det här jag inte sett förut, säger hon.

Marika Markovits är direktör på Stockholms Stadsmission. Hon säger:

– Under lång tid har värdet av pensionerna urholkats. Det gör att vi ser allt fler pensionärer som inte har råd med hyra och mat. De hänvisas till härbärgen, men där är majoriteten missbrukare. Det är ingen plats för äldre.

I början på detta millenium fram till 2006 fanns det omkring 150 000 fattigpensionärer i det här landet, året efteråt steg siffran till 225 000, enligt Pensionsmyndigheten. Det var då det så kallade jobbskatteavdraget infördes.

Förvärvsarbetarna blev rikare medan antalet fattigpensionärer ökade.

Den brittiska kapitalförvaltaren Natixis Global Asset Management rankar Sverige som det femte bästa landet i världen att pensionera sig i!  I och för sig borde väl det då säga något om hur illa ställt det är i de andra länderna.

Då borde det givetvis vara värre i Tyskland som ligger på sjunde plats. Men icke.

En god vän till mig som är tysk pensionär berättar följande:

– I Tyskland betalar vi pensionärer 17 procent mindre i skatt än löntagarna. Doktorn kostar inget och inte heller medicinen. Glasen i glasögonen är gratis men bågen får vi själva betala. Man gör bedömningen att ögonen tillhör kroppen liksom tänderna, därför är även tandläkaren gratis.

Där ligger vi uppriktigt sagt i lä. I Sverige sänktes pensionerna 2014 med 2,7 procent, en tillbakagång till 2008. Under samma tid ökade lönerna med drygt 15 procent, enligt Pensionsmyndigheten, vi hänger inte med!  

Omkring 400 000 pensionärer känner trygghet i folkrörelsens PRO. Där kan man lufta sitt missnöje, men har inte den politiska plattformen som krävs för att direkt utmana de styrande i kommuner och riksdag. Trygghetspartiet har, Ni kan rösta på oss, inte på föreningen PRO.

  www.trygghetspartiet.se      maila,    kansli@trygghetspartiet.se    

ÄR DETTA, DET SVERIGE DU VILL HA ?
  •     Samhällssystemen kollapsar.
  •     Sjukvården fungerar inte.
  •     Skolan ger inte eleverna tillräckliga kunskaper.
  •     Äldrevården är otillräcklig.                  
  •     Kommunikationerna fungerar inte bra.
  •     Polisen finns nästan inte.
  •     Brottslingar döms inte efter de brott de begår.
  •     Landet är rättsosäkert. Det är kaos.
  •     Allt beror på flum, ansvarslöshet och otydlighet 

            Vi har ett samhälle som är otydligt.

Vi behöver ett samhälle med bestämda ansvarsområden, 
med bestämda arbetsuppgifter och med ett uttalat ansvar.

Så är det inte idag. 

Otydligheten skapar otrygghet. 

Trygghetspartiet har med oro tagit del av ovanstående och kommer att                                                     med skarp politik föra fram lösningar för ett bättre Sverige, och Din hjälp behövs.

Gå med i vårt parti, bli  medlem. 

 Nytt Inlägg 1, 2016-11-16

 Trygghetspartiets Vårdgrupp

Jag var igår och besökte Malmö och deras politiska smågrupper som har samlats kring olika politiska ämnen. En mycket spännande grupp var just den, där fem kvinnor med erfarenhet från Välfärdens olika distrikt diskuterade vår Vård och allt som tillhör detta begrepp. Ivrigheten var stor och när vi kom med kaffe o frallor blev det inte rusning, först måste de komma till punkt med sakfrågan som var aktuell.  Att genom att skapa grupper som denna, med människor med stor erfarenhet av ämnet, kommer vi närmre det begrepp som Trygghetspartiet står för, medlemmarnas tankar skall vara vår politik. Just denna grupp hade diskussion om läkarna på vårdcentralen, ”varför kom jag inte till samma läkare som förra gången, och var blev han av, och varför flyttade han”. En fråga som många av oss ställer när ens ”egen” läkare plötsligt är borta, och trots journaler, så får jag dra hela sjukdomsbilden igen.

Vidare hade de med sig tidningsklipp som diskussionsunderlag och om jag bara visste var de hittats skulle de sitta på vår MEDIA-sida. Det är av vikt att vi fångar upp det som är fel i samhället och beivrar detta genom information och grupper som noga går igenom problem, och som återkommer med förslag till lösningar, det är politik.

Jag tackar flickorna för att jag fick sitta med en stund, och sedan visa dem hur de kom i kontakt med kansliet över Hemsidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                   lars@trygghetspartiet.se

 

Nytt Inlägg 2, 2016-11-15    

Hej Erling

Läste din insändare i KB idag. Du tar upp något jag länge varit irriterad på angående tandvård. Min syster har under många år arbetat som tandsköterska och skött bokföring och fakturering hos en tandläkare i Kristianstad och jag är god vän med en annan tandläkare som kan vidimera det hon säger. Sanningen är att många äldre svenskfödda, speciellt kvinnor som var hemma och tog hand om familj och barn har så liten pension att dom inte har råd att göra en relevant tandvård. Många av dessa får avstå eller i bästa fall göra en billig nödlösning, alternativt avbetalning. När en patient av ovannämnda kategori lämnar praktiken kan nästa patient vara en äldre anhöriginvandrare som nyligen kommit till Sverige och aldrig haft tandvård och knappast har några tänder kvar. Men med en rekvisition i handen kan hen få alla behov tillgodosedda och fakturor på 40-50.000 kronor betalas ut från det allmänna. Så precis som du skriver, var finns solidariteten med de som byggde vårt samhälle ?

Man blir förbannad helt enkelt !!

Tack för att du tog upp ämnet.

Med vänlig hälsning,

Roger Hildebrand Åhus

                            

Nytt Inlägg 3, 2016-10-20

Upphandlingar under all kritik.
                                                                                                                                                                         SvT avslöjar att flera kommuner betalt överpriser på grund av bristande kontroll och därmed gjort urusla upphandlingar. Man har betalt tiotusentals kronor för bland annat våtservetter och sopsäckar.    En av de kommuner som gjort detta är Helsingborg. Det finns minst tolv personer som gör upphandlingar i Helsingborgs kommun. Vi har tidigare observerat att upphandlingar sköts dåligt inom kommunen. Upphandlingen av kollektivtrafik är en sådan. När man hanterar skattepengar så är det viktigt att man är noggrann och använder pengarna på bästa möjliga sätt.
En person som gör en upphandling måste vara utbildad för detsamma. Personen måste kunna skanna av marknaden och veta vad han ska upphandla. Han bör också veta vad ordinariepriserna är för att i en förhandling kunna pressa dessa ytterligare. Den som attesterar måste kontrollera så att upphandlingen är rimlig och så att det gjorts tillräckliga undersökningar både vad beträffar kvalitet och pris. Den som beslutar om utbetalning av fakturan måste kontrollera så att varan är tillfullo levererad och av beställd kvalitet. Görs alla dessa kontroller så bör upphandlingen kunna göras på ett tillfredsställande sätt.
Uppenbarligen görs inte upphandlingar tillräckligt professionellt i kommunerna – däribland Helsingborg. Jag är övertygad om att vi kan minska antalet upphandlare och i stället lägga mer krut på att kontrollera att de genomförs på ett säkert och ekonomiskt riktigt sätt. Här finns miljoner att hämta. För närvarande sköts upphandlingarna uppenbarligen på ett uruselt sätt.
Ställer kommunledningen de ansvariga till svars?
Trygghetspartiet
Birger Nilsson
Inlägg nr. 4

Omorganisera Region Skåne 

Region Skåne missköter sina uppgifter. Sjukvården fungerar inte. Väntetiderna på akuten är orimliga. Antalet vårdplatser är alldeles för få. Vårdpersonalens arbetsförhållanden är usla. Väntetider på operation är katastrofala. Sjukvården sköts så dåligt så att det måste bli en omstart. Regionen har blivit en födkrok för politiker och högre tjänstemän. Verksamheten har inte längre förutsättningar att klara sitt uppdrag. 

Ansvaret för sjukhusen ska tas över av stat och/eller kommun.

 

Inlägg nr. 5

Förslag från Trygghetspartiet

Inom sjukvården behövs strukturerade arbetsuppgifter och en chef som ansvarar för att det finns folk som utför dem. På varje avdelning behövs en chef som är ansvarig för bemanning och patientsäkerhet (en sjuksköterska).

Avdelningschefen ansvarar för att det finns arbetsro på avdelningen och att patienterna har den miljö som behövs för ett optimalt tillfrisknande. Avdelningschefen ansvarar också för ordningen på avdelningen. Där ska finnas lokalvårdare som är ansvarig för städning och hygien inte bara någon som torkar golvet med jämna mellanrum. Där ska finnas undersköterskor som tar hand om patienter, håller ordning och fyller på förråd. Där ska finnas sjuksköterskor som vårdar patienterna och ser till att läkarnas ordinationer blir verklighet. Det ska finnas fasta tider och bestämda scheman.                        Det ska finnas nattpersonal och dagpersonal. Det ska finnas tid till lunch och fikapaus. Det ska finnas tid för briefing och överlämnande.

operation ska det finnas någon som har helhetsansvaret för bemanning och utrustning.                  Som ansvarar för att rätt material och rätt personer, patient och sjukhuspersonal, är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Där ska finnas operationssköterskor och narkossköterskor, kirurger och undersköterskor. Var och en med sina bestämda uppgifter och sina arbetsområden.

Inom polisen behövs struktur och tydliga ansvarsområden. Vi behöver en kommunpolis som håller ordning i kommunerna. Vi behöver en rikspolis som tar tag i mord, skjutningar, gängrelaterad brottslighet och brott som begås över kommungränserna. Vi behöver en trafikpolis och en gränspolis.

Vi behöver tydliga, kunniga och ansvarsfulla ledare och chefer som klarar av att vara just det.

När det gäller domstolsväsende så måste domstolarna lita på de bevis som läggs fram. Annars uppstår rättsosäkerhet. Man måste lita på att dna innebär att en bestämd person varit på ett bestämt ställe. En gärningsmans dna innanför kläderna på ett våldtäktsoffer måste i rättslig mening innebära att han är förövare. Svårare får det inte bli. Ifrågasätter man bevisföring så blir det advokaternas marknad – allt kan ifrågasättas – och rättsosäkerheten är ett faktum.     Gärningsmän måste dömas solidariskt för brott. I till exempel Lindomefallet, mordet med stekjärnet, skulle båda gärningsmännen, mot sitt nekande, dömts för mord eller medhjälp till mord oavsett vem som höll i stekjärnet.                        -Sitter det tre personer i en stulen bil skall alla dömas för bilstöld eller medverkan till bilstöld.

Rättsmedicinalverket ska slå fast vilka metoder som ska användas vid åldersbestämning av asylsökande. Den säkraste metoden är idag att åldersbestämma utefter visdomständernas tillväxt. Varken socialstyrelsen eller migrationsverket ska kunna ifrågasätta och överpröva ett sådant beslut.

Inom skola, äldreomsorg och beträffande kommunikationer råder samma brist på tydlighet, samma brist på ansvar, samma flum och samma röra.

Vi måste komma tillrätta med otryggheten i samhället. Allt måste börja fungera igen. Vi behöver en regering som kan sätta ner foten och se till så att det fungerar igen. 

www.trygghetspartiet.se