”Så löser vi vårdkrisen”
När vi i Trygghetspartiet frågar personalen så får vi svaren: arbetsmiljön, den orimliga arbetsbelastningen, tröttheten, det enorma ansvaret och arbetstiderna i förhållande till lön. Frågar vi patienterna är det oro för att bli sämre i väntan på behandling. Anhöriga oroar sig för att deras make eller mor blir utskriven utan adekvat planering…
LÄS INSÄNDAREN  av Birger Nilsson och Bertil Andersson i Lokaltidningen den 24 januari 2018.

”Vi pensionärer har ingen anledning att jubla”
Hittills har statsministern, finansministern, samordnings- och energiministern, gymnasie- och kunskapslyftsministern samt EU- och handelsministern informerat om att de kommer att besöka olika PRO-föreningar i landet för att delta i körsång eller spela boule med pensionärerna. Naturligtvis ska det ätas tårta också vid besöken, vilka syftar till att regeringen ska berätta hur duktig den har varit som nu sänker den orättvisa beskattningen av pensioner..
LÄS INSÄNDAREN av Bertil Andersson i Sydsvenskan den 19 januari 2018.

”Hög tid att skrota New public management”
Det är hög tid att skrota NPM – New Public Management. Vi har under ett antal år sett hur välfärden blir alltmer urholkad och att den fungerar allt sämre. Med välfärd menar jag i det här fallet, sjukvård, omsorg, äldreomsorg, polisväsende och kommunikationer. Inom samtliga områden fallerar det å det grövsta…
LÄS INSÄNDAREN av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 18 november 2017.

”Vi äldre måste föra vår egen talan”
Ett värdigt liv på äldre dar. Detta är vår enda chans! Vi pensionärer måste ta plats i de politiskt beslutande församlingarna för att föra vår egen talan…
LÄS INSÄNDAREN av Erling Hansen i Blekinge Läns Tidning den 17 november 2017.

”Pensionärer måste göra sin röst hörd”
Detta är vår enda chans!
Vi pensionärer måste ta plats i de politiskt beslutande församlingarna för att föra vår egen talan. Vi är inte omyndigförklarade för att vi har blivit pensionärer…
LÄS INSÄNDAREN av Erling Hansen i Kristianstadbladet den 15 november 2017.

”Grundlagsändring krävs för att stoppa Nordfront”
Det säges att Nordfronts demonstrationer är sanktionerade i grundlagen. Kanske är det så. I yttrandefrihetslagen står det att i princip alla får yttra sig om i princip vad som helst…
LÄS KRÖNIKA av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 14 oktober 2017.

”Låt yrkesmännen vara yrkesmän”
Som grund till välfärden räknas en god skola, en bra polis, en god omsorg och en god sjukvård. Man måste vara svensk medborgare för att ha rätt att fullt ut ta del av den svenska välfärden...
LÄS DEBATTINLÄGG av Birger Nilsson i Lokaltidningen den 23 september 2017.

”Fler bostäder genom sänkta flyttskatter”
Bostadsbristen och prisökningarna motverkas bäst genom att slopa reavinst- och uppskovsskatten vid bostadsförsäljningar. Bostadsmarknaden behöver flyttkedjorna, skriver Lennart Nilsson vid lokala Trygghetspartiet i Malmö…
LÄS INSÄNDAREN av Lennart Nilsson i Kvällsposten den 8 augusti 2017.

”Det får inte förekomma diskriminering av landets pensionärer”
Tommy Perchun (Sydsvenskan 13/4) har verkligen analyserat den ekonomiska situationen för en del av landets pensionärer. Vad som kan tilläggas är att regeringen nu går ut och skryter med att skatten på pensioner kommer att sänkas. Detta är verkligen en sanning med modifikation!…
LÄS INSÄNDAREN av Bertil Andersson i Sydsvenskan den 21 april 2017